Indsend hjælpemiddel

Disclaimer

Det er alene producenter og leverandører af de tekniske hjælpemidler o. lign. som findes på bygergo.dk, som er ansvarlige for disse herunder at alle regler m.m. i den forbindelse er overholdt.

Kriterier for at lægge hjælpemidler m.m. på bygergo.dk

  • Det tekniske hjælpemiddel o. lign. skal løse et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer uden at skabe nye arbejdsmiljøproblemer.
  • Personlige værnemidler og byggematerialer medtages ikke.
  • Værktøj medtages ikke, med mindre der er tale om en klar opfyldelse af førstnævnte kriterium.
  • ”Egenproducerede løsninger” medtages ikke, med mindre de er CE-mærkede.
  • Der skal foreligge et illustrativt billede af hjælpemidlet i funktion, gerne suppleret med en videooptagelse.
  • Der skal være en leverandør af det pågældende hjælpemiddel.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus) foretager på baggrund af de indsendte oplysninger en samlet vurdering af, om kriterierne er opfyldt.