Udskiftning af brønddæksler

Boret placeres midt over det gamle dæksel, og der bores rundt omkring dækslet, hvorefter den friborede asfaltklump tages op, med en specialbygget gribetang. Tangen bruges derefter til at placere det nye dæksel i brønden. Herefter overlades pladsen til asfaltfolkene, der lægger asfalt i hullet. Arbejdsmetoden reducerer tunge løft og affald.

This is box title
Leverandør: Anton Christensen 

Comments are closed here.