UniPaick PA-202

Gribetangen UniPaick PA-202 er designet til løftearbejde.

Kantsten i beton og granit, fortovsfliser, vandrender, trappesten, P-stop-klodser samt kampesten. Også anvendelig til armeringsnet.

Kan monteres på både små minigravere og større gravemaskiner.

This is box title

2 kommentarer