Upclimber


Dette tekniske hjælpemiddel kan anvendes til løft af op til 130 kg, og løft fra jord, stillads og lift.

Produktet afløser manuel håndtering, som udgør en sikkerheds- eller sundhedsrisiko i forbindelse med tunge løft.

Upclimber kan komme med ind hvor der ofte ikke er så meget plads. Den kræver dog at man kan hægte sig på noget ovenover det sted man skal hejse noget op.

Comments are closed here.